Kære Forældre.
 
Nyt fra Skolebestyrelsen.
 
Værdidebatten:
På intraen er lagt en sammenskrivning ud på de værdier og ideer I havde til Glyngøre skole i hverdagen og på lang sigt.
 
Vi har valgt at sætte værdierne i Rent Liv perspektiv fordi Rent Liv tanken går fint i spænd med det at Glyngøre skole er og skal være det bedste sted for vores børn.
 
I er en vigtig del i at dette lykkes. Hvis I som forældre oplever I bliver modtaget godt, bliver hørt og I er en aktiv del af skolen, ja det smitter også af på børnene.
 
Det er planen at skolebestyrelsen fortløbende på vores møder vil tage hul på de mange positive udsagn/værdier fra Jer og sætte handlinger på dem fortløbende.
 
De handlinger vil vi selvfølgelig lægge ud til Jer og drøfte med Jer på de kommende forældremøder når vi har noget konkret at dele med Jer.
 
Demografidebatten:
Vi har fået en bunden opgave fra Skive Byråd med deadline i Maj-2013.
Der er for få børn i kommunen og tallet er nedadgående og samtidigt stiger ældregruppen.
Det betyder at der skal flyttes penge fra børneområdet til ældreområdet. Hvordan? Ja det har det flinke byråd valgt at det må vi selv finde ud af i de 6 lokalområder kommunen er delt op i på børneområdet.
 
Skolebestyrelsesformændene har været samlet og er ikke speciel stolt af denne opgave og vil ihvertifald ikke pege på lukninger eller store besparelser hos os selv her og nu.
Skolelederne i Durup, Roslev, Oddense og Glyngøre skole har sat sig sammen og fundet flere gode forslag der kan sikre fagligheden på alle de førnævnte skoler og også et rationale der på sigt kan spare penge.
 
På den lange bane handler det for skolebestyrelsen i Glyngøre om at fastholde en grundskole i Glyngøre selv om børnetalllet falder drastisk her. Her spiller børnehaven er vigtig rolle, hvis de kan øge børnetallet så har vi også elever til skolen. Denne udfordring kan I høre mere om på mødet i Kassehuset den 30. april.
 
Forvaltningen har også nævnt overbygningsbørnene der går på Dueholm skolen. Hvordan kan vi få dem tilbage til Roslev skole har de spurgt os om?
Som skolebestyrelse har vi intet svar. nærmere mange spørgsmål. Det var jo ikke os der flyttede vores overbygning, men byrådet. Så vi er da mere interesseret i, hvad byrådet kan tilbyde os, hvis børnene på Dueholm skolen skal tilbage igen.
 
Vi fortæller gerne byrådet at det ikke bliver nemt. Vi oplever en gnidningsløs og godt tilbud på Dueholm skolen også i forhold til de videregående uddannelser. Hvad kan byrådet tilbyde der er bedre end det??
Lad os lige vende dette også på mødet i kassehuset den 30. april.
 
På skolebestyrelsens vegne
 
Leo B. Rasmussen, formand.